چادر گل گلی

1,200 تومان

اگر آیات و روایات و روش عملی زنان مسلمان به ویژه حضرت فاطمه زهرا علیها سلام مورد تفحص دقیق قرار گیرد، به دست می آید که چادر یا پوششی شبیه به آن مورد استفاده بوده است. دانشمندان و علمای امروز هم نماد حجاب برتر را چادر می دانند.
مجموعه چادر سعی بر آن دارد که با بیان زیبایی های چادر به زبان شعر،دختران جامعه را به استفاده از چادر ترغیب نماید.

keyboard_arrow_up