مجموعه سرزمین ایران – کودکان شاد ایران 4

1,000 تومان

مجموعه شش جلدی سرزمین ایران برای آشنا ساختن کودکان با ارزشها و افتخارات ایران اسلامی که با اسلام ناب و مکتب اهلبیت (ع) در آمیخته است به چاپ رسیده است.
در این جلد خصوصیات اخلاقی بچه های خوب ایرانی در قالب شعر نیمایی به کودکان معرفی شده است.

keyboard_arrow_up