مجموعه سرزمین ایران – چشمه‌های نور ایران 1

1,000 تومان

مجموعه شش جلدی سرزمین ایران برای آشنا ساختن کودکان با ارزشها و افتخارات ایران اسلامی که با اسلام ناب و مکتب اهلبیت (ع) در آمیخته است به چاپ رسیده است.
در این جلد زیارتگاه ها و اماکن مقدس ایران در قالب شعر نیمایی به کودکان معرفی شده است.

keyboard_arrow_up