مجموعه سرزمین ایران – پرچم زیبای ایران 6

1,000 تومان

مجموعه شش جلدی سرزمین ایران برای آشنا ساختن کودکان با ارزشها و افتخارات ایران اسلامی که با اسلام ناب و مکتب اهلبیت (ع) در آمیخته است به چاپ رسیده است.
در این جلد دریاها و کوهها و رودها و جنگلهای ایران در قالب شعر نیمایی برای کودکان به تصویر کشیده شده است.

keyboard_arrow_up