لذت کمک کردن

650 تومان

مجموعه قصه های کودکانه برگرفته از سلسله مباحث اخلاقی و اعتقادی علامه مصباح برای آشنایی کودکان با اخلاق اسلامی و موضوعات روز با عناوین :
1.لذت کمک کردن 2.روز امتحان 3.وفای به عهد 4.بهترین پادشاه 5.بهترین دوست 6.قشنگ ترین احساس 7.اتحاد اسلامی 8.الگوی نمونه 9.روز مادر 10.بچه های هیئت.

keyboard_arrow_up