خدا در همه جا هست

2,500 تومان

خداشناسی قرآنی شکوفه ها {خدا مکان ندارد}

شناسه محصول: 9789648654059 دسته:

توضیحات

توجه به حضور خدا و احساس نظارت دایمی او بر رفتارهای آدمی، مانع از فرو غلتیدن انسان در ورطه‌های تباهی و آلوده شدن وی به سیاهی گناه می‌گردد. تأکید قرآن کریم بر حضور فراگیر خدا، گذشته از آن که جهان بینی درستی به اهل ایمان می‌دهد، در مبارزه‌ی دایمی با شیطان نیز قدرتی بسیار به آنان می‌بخشد. قرآن کریم می‌فرماید: به هر جا رو کنید خدا آن جا هست. در جای دیگری از این کتاب شریف نیز آمده است: هر جا باشید، خدا با شماست. این گونه از آیات که صریحاً از حضور همه جایی و نامحدود خدا سخن می‌گویند، پشتوانه‌ی مهمی در تربیتی دینی به شمار می‌آیند تا با افشاندن عطر حضور خدا، فضای زندگـی را از آلـوده شدن به گناه مصـون دارند. آنچـه گفتـه شد، تنها یکی از آثار پُر برکت ایمان به حضور فراگیر خدا بود. این اصل مهم اعتقادی آثار دیگری نیز بر روح و روان آدمی و در پی آن، بر رفتار و کردار انسان به جای می‌نهد. احساس آرامش در تمام لحظه‌های زندگی و رهایی از تنهایی‌هـا و غم هایی که اُفت و خیزهای دنیــا به دنبال دارد، از دیگر آثار اعتقاد به حضور همیشگی و همه جایی خداست. مؤمن، خدا را همواره در کنار خود می‌بیند و در نتیجه نه دست به سـوی گناه مـی‌برد (مگـر آن که از این اصـل اعتقـادی غفلـت ورزد) نه در سختی‌ها خود رابی یار و یاور احساس می‌کند و نه در خلوت‌ها و غـربت‌هـا، گَرد غـم بردلش می‌نشیند. کتاب «خدا در همه جا هست» با الهام از آیات نورانی قرآن و با هدف تأکید بر اهداف تربیتی ایمان به حضور خدا، نگارش یافته است. روشن است که این کتاب برای کودکان است و برای همین، ادبیات و سطح مطالب آن بر اساس ظرفیت علمی و ادبی کودکان انتخاب شده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 100 کیلوگرم
قطع کتاب

شابک

تعداد صفحات

شمارگان

تاریخ انتشار

تاریخ چاپ نخست

پدیدآورنده

keyboard_arrow_up