به سوی خوبی‌ها

2,500 تومان

برداشتی از دعای بیستم صحیفه سجادیه

شناسه محصول: 9789648654479 دسته:

توضیحات

 

یکی از ویژگی های ارزشمند صحیفه ی سجادیه توجه به جنبه های گوناگون زندگی و نقش متفات آدمی در عرصه مختلف حیات است. عرفان صحیفه ی سجادیه تنها به رابط انسان و خدا منحصر نمی گردد، بلکه نگاه عارفانه ی حضرت سید الساجدین همه ی میدان های زندگی و از جمله میدان روایط اجتماعی را در بر می گیرد و دعاهای عاشقانه ی آن بزرگوار، وظیفه ی الهی انسان را در شرایط گوناگون بیان می کند.از این روست که در کنارنیایش هایی مانندنیایش پناه بردن به خداست، نیایش نیازخواهی و نیایش به گاه آمرزش خواهی ،دعاهایی مانند دعا برای همسایگان و دوستان، دعا برای مرزبانان، دعا در حق فرزندان و دعای پدر و مادر را نیز می بینیم. عرفان صحیفه سجادیه عرفانی اجتماعی، پویا، حرکت آفرین، شادی بخش ، روشنگر و زندگی سازی است و محصول مکتب تربیتی امام زین العابدین، انسانی عابد، شب زنده دار،مسئولیت پذیر، خیرخواه، آگاه،خدوم،مهربان و بانشاط است. کتاب برای مامان و بابا برگرفته از دعای بیست وچهارم صحیفه ی سجادیه است.امام سجاددراین دعا،باتمثیلاتی بسیار شیرین وخواندنی،رابطه ی منطقی فرزندباپدرومادرراتعیین می کنندووظایف اورادربرابرآن دو نعمت بزرگ بیان میفرمایند.ازنظرامام سجاداحسان به پدرومادر،دارای سه مرتبه ی ذهنی(شناخت وظیفه ی خدمت به والدین)،علمی (اقدام به احسان)وقلبی (دوست داشتن والدین وفراموش کردن خطاهای آنان)است.ضمن آن که درفرهنگ امام چهارم(_ع)،احسان به والدین یک توفیق بزرگ ویک وظیفه ی الهی است ونیکی همراه بااکراه،دراین فرهنگ جایی ندارد.امیدآن که کتاب برای مامان وباباضمن آشناساختن کودکان شماباصحیفه سجادیه درایجادرابطه ی بهترباوالدین،به آنان مدد رساند.ان شاالله.

توضیحات تکمیلی

وزن 60 کیلوگرم
شمارگان

تاریخ انتشار

تعداد صفحات

شابک

تاریخ چاپ نخست

قطع کتاب

پدیدآورنده

keyboard_arrow_up