جلسه با مدیرکل اداره ارشادقم

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن ناشران کودک و نوجوان در سال 1399 با مدیرکل اداره ارشاد اسلامی قم جناب مهندس سیدعباسی حسینی کاشانی در محل دفتر ایشان برگزار گردید. د

این جلسه که با توجه به شرایط کرونائی برگزار شد، جناب آقای سبحانی نسب مدیر انجمن طی گزارشی از فعالیت های سال قبل به مدیرکل، از پتانسیل و قابلیت های انجمن جهت اجرای پروژه های فرهنگی خبر داد و افزود: در صورت حمایت مالی و معنوی، امکان برگزاری برنامه های متنوع از سوی انجمن هست.

در ادامه دیگر اعضای هیئت مدیره، ضمن تبریک سال جدید و ایام ماه مبارک رمضان به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

پس از آن جناب آقای حسینی کاشانی، مدیرکل ارشاد قم ضمن خیر مقدم به اعضاء هیئت مدیره و تبریک سال و ماه رمضان، به تشریح شرایط پیش آمده در پی انتشار ویروس کرونا پرداختند و از اقدامات انجام شده توسط اداره ارشاد گزارشی اجمالی مطرح کردند.

همچنین حمایت خود از برنامه هایی که توسط انجمن بخواهد انجام شود را اعلام و خطاب به آقای کریمی مدیر اداره کتاب ارشاد قم گفتند که برای سال جدید برخی از پروژه های در دستور کار اداره ارشاد به انجمن سپرده شود.

جلسه با مدیرکل اداره ارشادقم جلسه با مدیرکل اداره ارشادقم جلسه با مدیرکل اداره ارشادقم جلسه با مدیرکل اداره ارشادقم جلسه با مدیرکل اداره ارشادقم جلسه با مدیرکل اداره ارشادقم

keyboard_arrow_up