جلسه توجیهی و آموزش مالیاتی (ویژه ناشران)

انجمن ناشران کودک و نوجوان کودک استان قم اقدام به برپایی کلاس آموزش آشنایی با ضوابط مالیاتی جهت بهره مندی و برخورداری کامل از امتیاز معافیت مالیات بر درآمد ویژه ناشران نمود. در این جلسه آموزشی که با حضور جمعی از ناشران عضو انجمن برپا شد، جناب آقای علیمحمدی معاونت مدیرکل اداره مالیات استان قم ضمن ارائه آموزش قوانین و احکام مربوط به ناشران و پاسخ به سؤالات مطروحه از سوی ایشان، بر ذکر این نکته تأکید کردند که بهره مندی ناشر از معافیت مالیاتی منوط به رعایت کامل مقررات حاکم بر این احکام و قوانین می باشد.

در پایان مقرر گردید نامه ای از سوی انجمن ناشران کودک و نوجوان به اداره مالیات ارسال گردد تا برخی از مشکلات که ناشی از عدم اطلاعات کارشناسان مالیاتی بوده برای ناشران مجدداً ایجاد نشود. اصل این مشکلات برمی گردد به انتخاب خانه ی کتاب به عنوان مبنای محاسبات تولید ناشران و حاصلضرب تیراژ کتاب در قیمت پشت جلد به عنوان سرمایه ی موجود ناشر؛ حال ان که به طور متوسط حداقل 50 از این مبلغ، تخفیفی هست که ناشران به مراکز پخش کتاب می دهند و در واقع نیمی از این مبلغ می بایست مبنای محاسبه ی سرمایه ی موجود ناشر قرار گیرد. علاوه بر این که در سال های جاری معمولاً این کتاب ها گاهی چند سال در انبار باقی می مانند.

keyboard_arrow_up