چگونه به پرسش های دینی کودکانمان پاسخ دهیم؟

جلسه نشست صمیمی با حجت الاسلام غلامرضا حیدری ابهری با موضوع «چگونه به پرسشهای دینی کودکانمان پاسخ دهیم؟» در ترنجستان خاتون برگزار شد.
با توجه به حضور ناشران کودک و نوجوان و حضور برخی نویسندگان کودک ، در ابتدا آقای حیدری فرمودند:
هر کتاب کودکی پنج جنبه دارد. از پنج منظر باید مورد بررسی قرار گیرد.
1. ایده کتاب
2. ساختار کتاب
3. متن و محتوای کتاب
4. تصویرسازی کتاب
5. گرافیک و کتابسازی
منظور از ایده، هدف تالیف و مبانی علمی آن و ضرورت پرداختن به موضوعی است که اثر از آن سخن میگوید.
منظور از ساختار نیز سیر بحثها در اثر و ترتیب ارائه مطالب در آن و چهارچوب کلی کتاب است.
منظور از متن نیز ادبیات متن و تناسب متن با ذهن و زبان کودک است.
تصویرسازی نیز روشن است لکن استاندارهای آن

چگونه به پرسش های دینی کودکانمان پاسخ دهیم؟
منظور از گرافیک نیز نوع چینش و جانمایی تصویر و ترکیب تصویر و متن است به گونه ای که صفحه آرایی به خوبی دیده شود.ما در ایران گرافیک را خوب میشناسیم. تصویر را نسبتا میشناسیم. متن را هم کم و بیش با مراقبتهایی پیش میبریم و متناسب با کودک ارائه میدهیم ولی در مورد ساختار گاها خوب و گاهی بدون ملاحظه است. ولی مشکل اصلی در بحث ایده است که کارهای ما به شدت تکراری شده و با تقویت تصویرسازی و گرافیک نمیتوان آن را جبران کرد.
مولفان مادر نگارش متن بسیار موفق هستند. اما در شکار ایده نه. صید ایده خوب، نیازمند صبوری و مطالعه و پژوهش است. کسانی که فقط مینویسند و مطالعه آنها کم است و نه درسی میدهند و نه با مخاطبان سر و کار دارند و نه در کلاسی شرکت میکنند به سرعت از محتوا تهی میشوند. اینها گمان میکنند که چشمه هستند و هر روز کارهای تازه از آنها خواهد ترواش کرد. اینها روزی از نوشتن باز خواهند ایستاد کما اینکه برخی متوقف شده اند و مدتهاست از آنها کار شایسته ای نمی بینیم. اگر هم اینها بنویسند تحفه جدیدی را به خوانندگان نخواهند بخشید.
باید بین یافته های حوزوی و دانشگاهی خودمان و ادبیات کودک و نوجوان پلی برقرار کرد. و دریافتهای نفیس آن بزرگوران را در حوزه کودک و نوجوان مورد بهره برداری قرارداد؛ و گرنه ویترین ناشران ما بوی کهنگی خواهد گرفت.
نشر کودک و نوجوان باید درخدمت تعلیم و تربیت باشد. از این رو، نمیتوانیم بی توجه به مشکلات این حوزه به راه خود ادامه دهیم و با کم توجهی به نیازهای آن به خلق آثار تکراری بپردازیم. جالب آنکه جشنواره ها نیز غالبا و قالبا وزن ایده را چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نمیدهند و ارزش صید ایده را به درستی ارج نمینهند.
ناشران نیز به جای مشاوره در ایده با نویسنده، بیشتر به دنبال مشاوره در اجرا با نویسندگان هستند.
در ادامه به اهمیت پرسشگری کودکان درباره خدا و دیگر مباحث دینی پرداخته شد.

چگونه به پرسش های دینی کودکانمان پاسخ دهیم؟

کودکانی که در محیط دینی زندگی میکنند لاجرم پرسشهای گوناگونی درباره خدا، بهشت، جهنم، دروغ، تمسخر خواهند داشت. و این غیر از کنجکاوی هایی است که از درون انها میجوشد. بحث از اینکه آیا باید از خدا برای کودکان گفت یک مطلب واضح و روشن است. کودک ما همواره در مورد خدا در حال اطلاع گرفتن و پرس و جو است.
و در ادامه بحث به پرسش و پاسخ در مورد مطالب ارائه شده پرداخته شد.
انجمن ناشران کودک و نوجوان استان قم

keyboard_arrow_up