کودک در نگاه معصومین(علیهم‌السلام)

عن أمیر المؤمنین (ع) فی وصیَّتِه لابنه الحَسنِ المجتبی (ع): إنَّما قَلبُ الحَدَثِ کالارضِ الخالیه ما اُلقی فیها من شیءٍ قَبِلَتَهُ فَبادَرتُکَ بِالأدبِ قبلَ أن یَقسُوَ قَلبُک وَ یَشغَلَ لُبُّک؛ همانا دل نوجوان مانند زمین کشت ناشده است. آنچه در آن افکنده شود، می‌پذیرد. از این رو، پیش از آن که دلت سخت گردد و خردت مشغول، به تربیت تو همت گماشتم.»
 «یُربَّی الصَّبیُّ سَبعاً، و یُودَبُ سَبعاً، وَ یُستخدم سَبعاً، و منتهی طولِهِ فی ثلاثٍ و عِشرینَ سنه، و عقلِهِ فی خَمسٍ و ثَلاثینَ سنه، و ما کانَ بعد ذلِک فبالتَّجارِب؛ کودک هفت سال پرورشش دهند، هفت سال ادبش آموزند، و هفت سال به خدمتش در آوردند. پایان قد کشیدنش در بیست و سه سالگی و پایان تکامل عقلی اش در سی و پنج سالگی است و از این پس تجربه‌ها اندوزد.»

روز جهانی کودک مبارک باد

 

025-37848434

https://t.me/joinchat/ClIjlDwuIM01HPP6pk02cQ

keyboard_arrow_up