نشست تخصصی تصویرگری کتاب دینی کودک

جلسه ای با حضور استاد فرهیخته جناب آقای صلواتیان برگزار شد. یک بحث جدی در مورد مبانی هنر اسلامی مطرح شد. این بحث بسیار ارزشمند در حال پیاده شدن و ویرایش است که به زودی خدمت دوستان ارائه میشود.

DSC04027 DSC04025 DSC04014 DSC04022

keyboard_arrow_up