تبدیل فایل زرنگار به ورد

.

.

.

.

.

.

برنامه های زیادی برای تبدیل زرنگار به ورد وجود دارد که ساده ترین و در دسترس ترین نرم افزار نور است. فایل زیر را دانلود کنید و فایل خود را به زرنگار تبدیل کنید یا از زرنگار به ورد تبدیل نمایید.

شما میتوانید ابتدا فایل را با نورنگار بخوانید سپس فایل را  ضبط با نام کنید، و فرمت فایل خود را به زرنگار تغییر دهید و آنرا ضبط نمایید.

روش دیگر استفاده از فایل تبدیل کننده است. این فایلها را از اینجا دریافت کنید. convert

keyboard_arrow_up