جلسه انجمن با آقای دکتر حسنی مدیر انتشارات مسجد مقدس جمکران

جلسه انجمن با آقای دکتر حسنی مدیر انتشارات مسجد مقدس جمکران.

.

.

.

 

در این جلسه آقای حسنی به بیان تفاوت های میان فناوری های روز و کتاب پرداخت و تاثیر محتوای کتاب های ایرانی و خارجی را مورد بررسی قرار داد.
ایشان در ادامه به اهمیت ارتباط موثر با مخاطب و شناخت مخاطب اشاره کرد و گفت:مواجه مستقیم با مخاطب رمز موفقیت ناشران است.
وی بیان کرد در تصویرگری و ادبیات داستانی ، هنرمند باید به نظر مخاطب توجه خاصی داشته باشد و کتاب ها بر اساس ذوق و نیاز مخاطب تولید شوند.
آقای حسنی در پاسخ به سوال آقای نصیری مدیر اجرایی انجمن که نظر شما در رابطه با نقد آثار چیست گفت: نقد بسیار سازنده است البته داوری همیشه با حاشیه همراه بوده است .
در ادامه آقای سبحانی نسب رئیس انجمن گفت: در این رابطه یکی از خواسته های اعضاء انجمن ایجاد برند کتاب کودک دینی است، که بر اساس آن محتوای کتاب ها ارزیابی شوند و در انتخاب کتاب به مخاطب کمک شود.

keyboard_arrow_up