جلسه انجمن با معاون وزیر ارشاد آقای صالحی

جلسه انجمن با معاون وزیر ارشاد آقای صالحی

.

.

.

.

در این جلسه آقای سبحانی نسب رئیس انجمن کودک و نوجوان ناشران استان قم با اشاره به اساس نامه انجمن، گزارشی از عملکرد انجمن در ماههای اخیر را در حضور معاون وزیر و اعضای انجمن ارائه داد.

در ادامه بعضی از اعضای انجمن به اهمیت جایگاه محصولات فرهنگی دیگر مانند کارت آموزشی و پازل و غیره در کنار کتاب کودک و نوجوان اشاره کردند و نقش آنرا در انتقال مفاهیم و آموزش موثر دانسته و خواستار تهیه و تنظیم ضوابطی خاص در این خصوص شدند، تا تکلیف ورود چنین محصولاتی در نمایشگاه های کتاب کودک و نوجوان روشن گردد .

پس از آن آقای صالحی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد با اشاره به اهمیت و جایگاه شهر قم و حساسیت کار کودک و نوجوان گفت: باید شخصی که به قم می آید کارهای انجام شده در حوزه کودک و نوجوان را احساس کند .

آقای صالحی به ضرورت ارتباط و همکاری موثر با ادارات وسازمانها ازجمله آموزش و پرورش و بهزیستی و نهادهای دیگری چون خانه، رسانه و مجموعه های فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت باید تبلیغات و بازاریابی محصولات ناشران در سطح شهر قم ، ملی و جهانی صورت گیرد.

ایشان ایجاد و برگذاری نمایشگاه دائمی انجمن و همچنین برپایی نمایشگاه های استانی و شهرستانها را نیز امری ضروری دانست .

معاون وزیر در امر پژوهشهای دینی در حوزه کودک و نوجوان نکاتی بیان کرد و به تاکید آن پرداخت. وی در پاسخ به سوال اعضاء انجمن در رابطه با استفاده از محصولات فرهنگی دیگر درکنار کتاب کودک گفت: مساله ارتباط و هماهنگی میان کتاب و فناوری های جدید مانند موبایل و کامپیوتر و غیره در دنیای امروز امری انکار ناپذیر است و باید به فناوری کتاب کودک نیز پرداخته شود.

keyboard_arrow_up