کوشش خردسالان

کوشش خردسالان

.

.

.گاهنامه کوشش خردسال آموزشی سرگرمی کوشش برای گروه سنی الف منتشر می شود.

صاحب امتیاز این نشریه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سردبیر آن زهره پریرُخ است. این نشریه در قطع ۱۹ در ۲۶ سانتی متر، چهار رنگ، در ۷۲ صفحه در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توزیع می شود.
کوشش خردسال با تنوع موضوعی شامل سرمقاله، داستان، شعر، سرگرمی و… در جستجوی گسترش دنیای ذهنی و خیالی کودکان است؛ به دنبال آن است که مهارت ها و توانایی های کودکان را افزایش دهد؛ می کوشد با بازی و سرگرمی قصه و نمایش دنیای خلاق تر و دلنشین تری برای کودکان بوجود آورد.

 

نشانی:

خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، شماره ۲۴، مجتمع کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

صندوق پستی:

۱۵۸۷۵-۴۸۷۷

keyboard_arrow_up