سروش کودکان

سروش کودکان

.

.

صاحب امتیاز ماه نامه سروش کودکان شرکت انتشارات سروش است. این نشریه با مدیریت مهدی فضایلی و سردبیری منیژه شعاعی منتشر می شود.

این نشریه تمام رنگی با ۵٠ صفحه در قطع ٢١ در ٢٨ سانتی متر و بهای ١٠٠٠ تومان چاپ می شود. نشریه مناسب کودکان ٧ تا ١١ ساله  است و  از بخش های گوناگون داستان، شعر،نمایش، گزارش، سرگرمی، علمی و دانستنی تشکیل شده است.

نشانی:

تهران، خیابان استاد مطهری، تقاطع خیابان شهید مفتح، انتشارات سروش

keyboard_arrow_up