دوچرخه

دوچرخه

.

.

هفته نامه تمام رنگی دوچرخه با مدیر مسئولی مهدی ذاکری و سردبیری مناف یحیی پور برای نوجوانان منتشر می شود.

این نشریه در قطع روزنامه ای ٢٢ در ٢۴ سانتی متر در ١۶ صفحه با رویکرد اطلاع رسانی، فرهنگی، اجتماعی پنجشنبه ها به چاپ می رسد.
این نشریه ضمیمه رایگان روزنامه همشهری است و شامل مطالب گوناگون از جمله سرمقاله، خبر، گزارش، داستان، شعر، مصاحبه، علمی، اجتماعی، سرگرمی، ورزشی و آثار و دست نوشته مخاطبان است. به دلیل گوناگونی موضوعی نشریه توانسته در جذب مخاطب موفق بوده است.

 

 

نشانی:

تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به پارک وی، کوچه ی تورج، شماره ی ١۴، طبقه پنجم

keyboard_arrow_up