دو ماه‌نامه LADDER

دو ماه‌نامه LADDER

.

.

دو ماه‌نامه LADDER مجله‌ای به زبان انگلیسی  است . LADDER کوشیده است با ارائه مطالب آموزشی در قالب شعر، داستان وسرگرمی آموزش زبان انگلیسی را غیرمستقیم و جذاب کند. صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر این نشریه فاطمه علی بخشی است.

نشریه دارای بخش های شعر، داستان، سرگرمی، آموزشی، ارتباطی و دانستنی های علمی است. داستان ها با گونه های فانتزی و افسانه با درون مایه های روانشناختی، تفریحی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و دینی به چاپ می رسند و دانستنی‌های علمی با موضوعات متنوع با ارائه تصاویر مستند همراه است.
بخش آموزشی مجله شامل دو بخش فرهنگ انگلیسی به انگلیسی و وا‍‍‌ژه نامه تصویری است و بخش ارتباطی شامل نقاشی ها و نامه های کودکان است.
این نشریه در ۳۲ صفحه تمام رنگی، روی کاغذ گلاسه در قطع ۲۰ در ۲۶ سانتی متر به چاپ می رسد.

 

صندوق پستی:

۱۶۷۶۵-۳۶۴۳

تلفن:

۷۷۸۲۸۲۹۶

keyboard_arrow_up