رشد نوآموز

رشد نوآموز

.

.

صاحب امتیاز ماه نامه رشد نوآموز سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی و انتشارات کمک آموزشی است.

مدیر مسئول آن محمد ناصری و سردبیری آن با افسانه گرمارودی است. این نشریه تمام رنگی در ٣٢ صفحه در قطع ٢٠ در ٢٨ و بهای ۵٠٠ تومان منتشر می شود. رویکرد این نشریه آموزشی، تحلیلی، اطلاع رسانی است و شامل بخش های سرمقاله، شعر، داستان، دانستنی ها، هنری، مهارت های زندگی و سرگرمی است. نشریه در اختیار دانش آموزان پایه دوم و سوم دبستان در مدرسه ها قرار می گیرد.

درباره نشریات رشد بیشتر بدانید

نشانی:

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، دفتر انتشارات کمک آموزشی، شماره ۲۶۸.

keyboard_arrow_up